Obvestilo o opravljeni delitvi nadomestil

Datum: 29. 06. 2023

IPF, k.o. je 28. junija 2023 opravil delitev nadomestil za leto 2022 ter končno delitev za leto 2017.

Vsem imetnikom pravic, ki so jim bila dodeljena nadomestila, so bila istega dne poslana finančna obvestila.

 

Koliko sredstev je bilo razdeljeno v redni delitvi 2022 in končni delitvi 2017 ter delitvi nadomestil za privatno reproduciranje, bo v spletni aplikaciji ADMISS, predvidoma do konca julija, objavljeno v poročilu o opravljenih delitvah, višini sredstev v posamezni delitvi (ločeno za vsak reparticijski razred) ter v izpisih obračunskih podatkov. Kot doslej, bodo tam na vpogled tudi podatki o predvajanjih fonogramov, ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih.

 

Imetnik pravic ima pravico, da v zvezi z izvedeno delitvijo IPF, k.o. poda pritožbo po določbah Statuta IPF, k.o., če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. mu je bilo obračunano napačno.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 932 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si