Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma - radiodifuzna retransmisija

Datum: 24. 11. 2023

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi združenja operaterjev retransmisije, ki skupaj predstavljajo reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 1. odstavka 44. člena ZKUASP, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti videogramov v primeru radiodifuzne retransmisije.

 

Vabilo se nanaša na:

- pravice izvajalcev do primernega nadomestila v primeru radiodifuzne retransmisije videogramov z njihovimi izvedbami:

a) za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so vključene v avdiovizualno delo,

b) za izvedbe izvajalcev filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za avdiovizualno delo in

c) za vse izvedbe izvajalcev v kratkih glasbenih videofilmih (glasbenih videospotih) ne glede na čas njihovega trajanja;

- pravice filmskih producentov do primernega nadomestila v primeru radiodifuzne retransmisije videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi (glasbenimi videospoti) ne glede na čas njihovega trajanja.

 

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane po pošti ali v poslovnih prostorih IPF v času uradnih ur najkasneje na zadnji dan navedenega roka.

 

IPF, k.o.

direktor Viljem Marjan Hribar