Konferenca o upravljanju pravic priobčitve javnosti fonogramov v Beogradu

Datum: 20. 03. 2024

Predstavniki kolektivne organizacije IPF in slovenskih proizvajalcev fonogramov so se 20. marca 2024 udeležili regionalne konference o upravljanju pravic priobčitve javnosti fonogramov v Beogradu. So-organizirali sta jo mednarodno združenje fonogramske industrije IFPI ter srbska kolektivna organizacija OFPS.

 

 

Konferenca se je poglobljeno ukvarjala s področji zbiranja nadomestil iz radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije ter sekundarnega radiodifuznega oddajanja.

 

 

Drugi del konference je bil namenjen temam delitve nadomestil in s tem povezanimi tehničnimi vprašanji. Predstavniki IPF so kolegom iz drugih držav Balkana predstavili svoje dolgoletne izkušnje pri zbiranju nadomestil iz sekundarnega radiodifuznega oddajanja, kjer je IPF razvil orodja in veščine, ki so lahko vzor mnogim drugim državam, vključno z državami, kjer je tradicija kolektivnega upravljanja mnogo starejša kot v Sloveniji.