Najbolj predvajani izvajalci in izvedbe

V skladu s 16. sklepom 11. redne skupščine izvajalcev IPF z dne 16. junija 2009 objavljamo statistične podatke vezane na obračune za pretekla obračunska obdobja.

  • Seznam 500 največkrat predvajanih izvedb
  • Seznam 500 najbolj predvajanih glasbenih solistov in skupin

Seznama obračunanih nadomestil po obračunih za izvajalce in proizvajalce fonogramov sta objavljena na Administrativnih spletnih straneh (ADMISS) v podrobnem poročilu o opravljenih obračunih v zavihku Obračunski podatki → Obračuni in poračuni → Seznam zajetih sporedov predvajanih del po letih in poročila o objavljenih obračunih → Podrobno.

Podatki o neprijavljenih delih so na voljo na tej povezavi.

Objavljamo še seznam upravičencev, ki nam niso posredovali podatkov za izplačilo.
Statistika predvajanj v letu 2022

Izberite skupino podatkov