IPF transparentno in zakonito ščiti avtorske in sorodne pravice

Datum: 20. 10. 2010

Zavod IPF izvršuje svoje poslanstvo na osnovi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino. Naše delo temelji na Rimski konvenciji za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Smo aktivni člani evropskih in svetovnih  združenja imetnikov sorodnih glasbenih pravic SCAPR, AEPO-ARTS in IFPI. Ob tem naj še posebej izpostavimo dejstvo, da je bil zaradi ugleda, ki ga Zavod IPF uživa v mednarodnih krogih, Gregor Štibernik maja letos imenovan v upravi odbor krovnega svetovnega združenja izvajalskih kolektivnih organizacij SCAPR. Zavod IPF z dovoljenjem ravna v duhu dobrega gospodarja, saj zbrana sredstva deli zakonito in transparentno: vsak upravičenec prejme točno toliko, kolikor je bilo zbranega v njegovem imenu oziroma na podlagi prijavljene uporabe njegovega varovanega dela. Zbrana nadomestila za slovenske izvajalce nikakor ne dosegajo milijonskih zneskov, saj polovico zbranih nadomestil glede na zakonske določbe pripada proizvajalcem fonogramov. Zneski, ki jih prejmejo upravičenci odražajo realna nadomestila za povsem realen in transparenten obseg predvajanj. O kazenski ovadbi zoper Zavod IPF ali njegovo vodstvo nismo obveščeni. To so dejstva, s katerimi odločno demantiramo zavajajoče navedbe iz Slovenskih novic 20. oktobra na 23. strani.

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF