IPF pravičen in transparenten do glasbenikov

Datum: 20. 10. 2010

Na Zavodu IPF smo kot kolektivna organizacija, ki deluje s pooblastilom države, odgovorni ne samo in zgolj članom, imetnikom sorodnih avtorskih pravic, temveč je naše poslanstvo širše. V naše delovanje reflektiramo družbene, državne, kulturne in vrednostne kontekste ter sooblikujemo odnos družbe in države do glasbe in glasbenikov. S svojim transparentnim delom, zglednimi primeri rešitev na področju uveljavljanja pravic in delitve nadomestil smo primer dobre prakse v marsikaterem tujem okolju, zato si ne moremo dovoliti neresnic in insinuacij na račun našega dela, ki izvirajo iz parcialnih interesov posameznikov, nezmožnih sprijazniti se, da so pred zakonom in našo organizacijo izenačeni z drugimi imetniki sorodnih pravic.

V članku »Kdo krade glasbenikom?« je novinar N. A. nanizal vrsto grobih insinuacij na račun dela Zavoda IPF in njegovega vodstva. Že zgolj enostranska obravnava delovanja Zavoda IPF, avtor nas namreč ni ne kontaktiral, ne odšel na našo spletno stran, kjer bi si razjasnil marsikateri dvom, kaže na to, da je transparentnost delovanja Zavoda IPF, kolektivne organizacije za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, trn v peti posameznikom in organizacijam, ki jih moti transparentnost, zakonitost in spoštovanje sodobnih norm avtorskih in obče človeških pravic in vrednot. Poslovanje Zavoda IPF je v skladu z veljavnim statutom, področno zakonodajo in evropskimi primeri dobrih praks transparentno zasnovano in izvajano ter tako močno odstopa od nekaterih drugih primerov v našem okolju. Vsakoletno poslovanje je podrobno predstavljeno v letnih poročilih, ki so dosegljiva tudi na naši spletni strani Letna poročila poleg podrobnih pojasnil o zbiranju in delitvi nadomestil vsebujejo tudi poročila neodvisnega revizorja. Tudi to bi avtor članka izvedel, če bi odšel vsaj na našo spletno stran in tako ne bi zavajal javnosti z zapisom o neopravljanju revizije. Korak naprej v transparentnosti smo v Zavodu IPF naredili lani, ko smo na naši spletni strani vsem upravičencem preko aplikacije ADMISS omogočili dostop do obračunskih podatkov. Seveda pa so VSI ti podatki upravičencem na voljo tudi na sedežu Zavoda. Na našo transparentnost in pravičnost do vseh kaže tudi dejstvo. da se v Zavod IPF lahko kadarkoli včlani katerikoli imetnik sorodnih pravic, prav tako so na naše skupščine vedno vabljeni vsi člani in tudi vsi lahko glasujejo. Transparentnost in upoštevanje zakonodaje v svoje delovanje že od samega začetka implementiramo in udejanjamo tudi na področju delitve zbranih nadomestil, ki jih dvakrat na leto delimo nearbitrarno po vnaprej znanih pravilih; vsak upravičenec prejme točno toliko, kolikor je bilo zbranega v njegovem imenu oziroma na podlagi prijavljene uporabe njegovega varovanega dela - brez ponderjev, multiplikatorjev ali različnega obravnavanja istovrstnih varovanih del. Sredstva, ki ne dosegajo cenzusa za izplačilo, hranimo v imenu upravičenca v skladi z zakonsko predpisanimi roki.

Transparentnost, zakonitost in enakovredna obravnava vsakega imetnika sorodnih pravic ostajajo postulati dela Zavoda IPF. Zaradi ozko usmerjenih parcialnih interesov ponekod privilegiranih posameznikov ne bomo dovolili padca pravne države in negacije udejanjanja evropskega pravnega reda. Še naprej bomo v dobro vseh naših članov dosledno izpolnjevali svoje poslanstvo, zaupano s strani države in verificirana s strani naših članov. Seveda ima pravico izraziti dvom v naše delo vsakdo, tudi pred sodnimi organi (kar nam sicer ni znano, da bi se zgodilo, niti na ravni kakršnihkoli, tudi neutemeljenih ovadb, kot namiguje avtor NA), a zgolj na podlagi realnih dejstev, ne pa pavšalnih insinuacij.

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF