Računovodski servis Zavoda IPF Naj računovodski servis 2010!

Datum: 20. 10. 2010

Zbornica računovodskih servisov je v okviru 12. Kongresa računovodskih servisov v Portorožu podelila priznanja Naj računovodskim servisom 2010 in v kategoriji Srednji je slavil računovodski servis Lermani d.o.o., s katerim Zavod IPF sodeluje zadnja leta! Lermani d.o.o. odlikujejo dolgoletna tradicija in stabilno poslovanje, širok spekter strank, uporaba naprednih računalniških tehnologij, zlasti pri komunikaciji in izmenjavo podatkov s strankami. Prav tako jih odlikuje tudi urejeno in stimulativno delovno okolje ter skrb za visoko strokovno usposobljenost in permanentno izobraževanje zaposlenih. To je predpogoj za poslovanje tudi z najzahtevnejšimi naročniki, med katere glede na obseg in področje dela prav gotovo sodi tudi Zavod IPF.

V obrazložitvi nagrade so zapisali, da gre za servis, ki tesno sodeluje z naročnikom, tako na področju sprejemanja računovodskih usmeritev kot tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev na podlagi računovodskih informacij. Za več informacij obiščite spletno stran Najračunovodski servis 2010. 1 Lermani d.o.o. se je ob tej veseli novici Zavodu IPF zahvalil za večletno zaupanje in korektno sodelovanje, ki je prav gotovo tudi pripomoglo k uspehu. Skupaj z nami želijo nadaljevati pot poslovne odličnosti.