Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti

Datum: 16. 12. 2010

Glede na 18. sklep redne letne seje skupščine izvajalcev, ki je potekal 22.6.2010, vas obveščamo, da je Zavod IPF na Ustavno sodišče Republike Slovenije vloži vlogo za presojo skladnosti določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah z ustavo glede določb Sveta za avtorsko pravo.