Abraham varstva pravic izvajalcev in proizvajalcev

Datum: 08. 09. 2011

Letos mineva 50 let od sprejetja Rimske konvencije - temeljne mednarodne listine za zaščito pravic izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Pravica izvajalcev in proizvajalcev fonogramov do nadomestila za javno uporabo glasbe je bila tako priznana že leta 1961, ko so člani mednarodne skupnosti v Rimu podpisali Mednarodno konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Trajalo je več kot 30 let preden je Slovenija Rimsko konvencijo prejela v nacionalno zakonodajo, za njeno uresničevanje pa danes med drugim skrbi tudi Zavod IPF, ki bo obletnico obeležil s posebnim dogodkom.

Rimsko konvencijo lahko najdete tudi na naši spletni strani med ostalimi mednarodnimi dokumenti.