Evropska unija podaljšala varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov

Datum: 13. 09. 2011

Evropska unija je z direktivo podaljšala avtorsko zaščito glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov s 50 na 70 let.  Tako se ti dve skupini počasi približujeta avtorjem glasbenih del, za katere velja doživljenjska zaščita z dodatnimi 70 leti. Direktiva je pomembna tudi zato, ker zmanjšuje prepad med zaščito v Evropi in drugih regijah, kjer ta traja od 70 do 95 let. Evropski organi so na implementaciji direktive delali že nekaj let. Tako jo je Evropska komisija predlagala že leta 2008, leto kasneje pa jo je potrdil Evropski parlament. Države članice bodo imele čas za implementacijo dve leti po objavi v evropskem uradnem listu.

Več o temi na spletni strani združenja IFPI:http://www.ifpi.org/content/section_news/20110912.html