Aktivno osveščanje o pomenu prijav prireditev

Datum: 30. 11. 2011

V Zavodu IPF smo zaželi s še aktivnejšim osveščanjem organizatorjev prireditev, na katerih se javno priobčujejo fonogrami: preprosteje povedano - če ste organizirali javni dogodek in ga popestrili s predvajanjem glasbe, ste dolžni imetnikom pravic plačati ustrezno nadomestilo za uporabo njihovih del.

Udeležujemo se raznih delavnic in navzočim predstavljamo delovanje in poslanstvo Zavoda IPF, pojasnimo tarife in jim razložimo postopek prijave prireditve. Udeležencem pokažemo in razložimo obrazce ter pojasnimo ugodnosti samoprijave.

Prav tako vabimo organizacije na predstavitve na sedež Zavoda IPF, kjer jih skušamo spodbuditi, da osvestijo svoje člane o prijavi prireditev. Aktivno smo se lotili priprave prenovljene komunikacijske strategije. Na spletni strani in v predstavitvenih gradivih bodo kmalu na voljo vse potrebne informacije, tako da bodo organizatorji celovito in izčrpno seznanjeni s pravicami in dolžnostmi ob organizaciji prireditve.

Več o prijavi prireditev lahko preberete tukaj.