Skupščini začrtali delo za 2012

Datum: 14. 12. 2011

V Zavodu IPF smo 6. decembra izvedli seji skupščin. Obe, tako Skupščina izvajalcev kot Skupščina proizvajalcev fonogramov, sta potrdili novi način delitve. Iz dosedanjih dveh razredov pri vsaki od skupščin se bo pri izvajalcih povečalo število reparticijskih razredov, sprememba pa je uvedena s ciljem, da se delitev nadomestil še bolj približa dejanski uporabi posnete glasbe.

Skupščini sta potrdili tudi finančni načrt, in to veliko prej, kot v preteklih letih. Za nemoteno delovanje Zavoda IPF je namreč ključno, da je načrt sprejet še pred začetkom novega poslovnega leta. Le tako bo namreč mogoče sprotno in kvalitetno nadzorovati poslovanje. Prihodki bodo predvidoma znašali 3.405.000,00 evrov oziroma v primeru podeljenega dovoljenja za zbiranje nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja 3.705.000,00. Največ, 1.700.000,00 evrov, nadomestil v imenu upravičencev načrtujemo zbrati v skupini malih uporabnikov. Za poslovno leto 2012, glede na dosedanje izkušnje, načrtovani razvoj in delni reorganizaciji z namenom racionalizacije ključnih poslovnih procesov, predvidevamo 1.217.000,00 stroškov.