Izvajalci, posredujte svoje podatke – čakajo vas nadomestila!

Datum: 01. 04. 2011

Zavod IPF hrani ustrezne rezervacije za tiste izvajalce, ki nam še niso posredovali podatkov za izplačilo nadomestil, pa tudi za izvajalce, ki so sodelovali pri še neprijavljenem repertoarju. Nadomestila imamo rezervirana tudi za tiste upravičence, ki jih zastopajo tuje kolektivne organizacije, s katerimi smo že ali še bomo podpisali bilateralne sporazume. 

Za zbrana nadomestila upravičencev, ki Zavodu IPF niso podpisali pooblastila o zastopanju ali za katere ni bilo mogoče pridobiti druge, za obračun potrebne dokumentacije ali jih Zavod IPF ne zastopa na podlagi pogodbe, sklenjene z drugo kolektivno organizacijo, Zavod IPF rezervira ustrezen znesek nadomestil za obdobje petih let.
 
Tako je ta trenutek v naši bazi že več kot 1.850 upravičencev, ki jim je bilo obračunanih preko 20 € nadomestila, pa nam še niso posredovali podatkov za izp lačilo. Seznam teh upravičencev danes objavljamo na naših spletnih straneh.
 
Omenjene upravičence vabimo, da natisnejo Obrazec za prijavo upravičenca izvajalca, ga izpolnijo, podpišejo in pošljejo na naslov Zavod IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
 
Podatke bomo registrirali in nadomestila z naslednjimi izplačili tudi izplačali.