Skupščina proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 22. 11. 2011

Na podlagi določb 39. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje

15., izredno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo 6. decembra 2011, ob 10. uri v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
  2. Spremembe aktov Zavoda IPF

 
    Boštjan Dermol
    predsednik Sveta Zavoda IPF

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 29. 11. 2011, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.