Skupščina izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 22. 11. 2011

Na podlagi določb 29. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje


                                          16., izredno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF,

ki bo 6. decembra 2011, ob 13. uri v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika
  2. Spremembe aktov Zavoda IPF

 


Boštjan Dermol
predsednik Sveta Zavoda IPF

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 29. 11. 2011, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.