Svet za avtorsko pravo v novi sestavi

Datum: 15. 11. 2011

Minister, pristojen za gospodarstvo, je imenoval nov Svet za avtorsko pravo. Po odstopu Zlate Štiblar Kisič ga bo vodila Mojca Mlakar, z imenovanjem novega sveta pa je prenehal tudi mandat dosedanjim članom: Patriku Greblu, Simoni Zupan, dr. Krešimirju Phariču in Andreju Zupančiču. Namesto njih je minister v Svet za avtorsko pravo na predloge kolektivnih organizacij in združenj uporabnikov imenoval Aleksandra Janežiča, Marka Zupančiča, Boruta Bernika Bogataja in mag. Igorja Kulasića.

Ob tem naj navedemo, da so tovrstni organi so v svetu glavni »opinion makerji« na področju kolektivnega uveljavljanja in varstva avtorskih in sorodnih pravic, člani pa uživajo tak ugled v strokovnih krogih, da tudi sodišča nemalokrat sledijo ugotovitvam in napotkom imenovanih strokovnjakov. Sloveniji je z novo sestavo tako dana še ena priložnost za izgradnjo ugleda in proaktivno delovanje tako organa samega, kot celotnega področja avtorskega prava in kolektivnega uveljavljanja pravic. Odločba ministrstva za gospodarstvo je na voljo s klikom na naslednjo povezavo: Sklep_RS_MG_04112011.pdf.