Drugi obračun nadomestil letos

Datum: 27. 07. 2012

V Zavodu IPF smo zaradi učinkovitega dela, aktivnega upravljanja terjatev in prilagoditve poslovanja aktualnim poslovnim stanjem pripravili vse potrebno za izplačila drugih letošnjih obračunov. Veseli nas, da bodo naši člani zaradi poslanstva, ki so nam ga zaupali, tako prejeli nova nadomestila za uporabo svojih del.

Več sredstev za nadomestila

Zavod IPF iz leta v leto povečuje zbrana nadomestila, optimizira poslovne procese, znižujejo se vlaganja v tehnologije sledenja uporabi, ker sistemi že uspešno delujejo in dajejo pričakovane rezultate. Na drugi strani smo v zadnjih letih posebno pozornost namenjali upravljanju terjatev, kar prav tako že daje izjemno pozitivne rezultate. Polletni pregled poslovanja je pokazal, da smo npr. lani v tem času imeli 600.000 evrov odprtih terjatev, letos v enakem obdobju pa le 300.000. Prav tako smo po izvedenih prvih izplačilih v tujino v strokovni službi naredili revizijo mednarodnih obveznosti. Pregled je pokazal, da smo na strani proizvajalcev fonogramov zaradi sistema lokalnih zastopnikov obveznosti poravnavali v skladu z načrtom, na izvajalski strani pa je bilo za izplačila v tujino potrebnih manj sredstev, kot smo jih načrtovali. Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev so se pomembno povečala sredstva za delitev nadomestil znanim upravičencem.

Nova nadomestila v drugi polovici avgusta

Na zadnji seji Sveta Zavoda IPF smo glede na izkušnje in črpanja sredstev v preteklih letih zmanjšali delež rezervacij za morebitne naknadne zahtevke. Tako smo pripravili vse potrebno za že drugi obračun nadomestil letos. Ponosni smo, da smo zaradi zaupanja naših članov v naše delo in poslovne procese upravičili njihova pričakovanja in storili pomemben korak naprej v ovrednotenju nadomestil. Poračun za izvajalce bo izveden ob koncu poletja, izplačila pa bodo v skladu s preteklo prakso opravljena v 30 dneh po opravljenih poračunih.