Evropska komisija sprejela predlog direktive o kolektivnem upravljanju pravic

Datum: 19. 07. 2012

Evropska komisija je pred kratkim predstavila predlog direktive o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic in mednarodnega licenciranja pravic v glasbenih delih za spletno uporabo na notranjih trgih.

Kaj prinaša direktiva?

Cilj predloga je vzpostaviti pravni okvir za kolektivno upravljanje pravic, ki jih upravljajo kolektivne organizacije v imenu imetnikov pravic, vključno z izvajalci. Predvideva niz usklajenih pravil o upravljanju, preglednosti in finančnem upravljanju vseh kolektivnih organizacij. V drugem delu predloga pa želi komisija pravno urediti področje mednarodnega licensiranja glasbenih del pri spletnih ponudnikih vsebin. Ta del je omejen na kolektivne organizacije, ki ščitijo avtorje.

Na novosti že zdaj dobro pripravljeni

V Zavodu IPF smo na del direktive, ki se nanaša na naše delo, že danes dobro pripravljeni. Naš uporabniški sistem ADMISS zasleduje vse parametre večplastne preglednosti in upravičencem omogoča sprotno pregledovanje uporabe del, pripadajočih nadomestil in upravljanje z bazo del, pri katerih so sodelovali kot izvajalci. Prav tako so na naši spletni strani javno dostopni vsi relevantni dokumenti (od letnih poročil do načrtov dela ter vseh aktov in pravilnikov), s katerimi imajo člani jasen vpogled v delovanje in poslovanje Zavoda IPF.