Prikaz nasprotnih dejstev: Zavod IPF podpira ureditev uporabe intelektualne lastnine v digitalnem okolju in si prizadeva za ustrezna plačila upravičencem

Datum: 19. 07. 2012

Zavod IPF in njegovih več kot 2000 članov, med katerimi so domala vsi slovenski glasbeni izvajalci in založbe, ostro zavračam grobe in žaljive insinuacije, zapisane o našem delu v Slovenskih novicah 17. julija 2012 v članku Zavod IPF navija za Acto in za milijone, skritega avtorja S. K.

Zavod IPF je konec januarja in v začetku februarja 2012 svojim članom v branje ponudil dokument ACTA in povzel že večkrat jasno izraženo stališče glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da današnje digitalno okolje kliče po nujni in pravični ureditvi. Zaradi poslanstva, ki nam je zaupano, ne moremo več dovoliti, da se intelektualna lastnina, kot je glasba, neomejeno in brezplačno pretaka po nelegalnih kanalih. Nadomestila iz tega vira so za imetnike pravice, katere zastopamo, zelo pomembna. Živimo v 21. stoletju in uporaba glasbe se je iz fizičnih nosilcev zvoka preselila v medmrežje, obseg uporabe pa je tak, kot še nikoli doslej v zgodovini popularne glasbe. Nesporno dejstvo je, da zakonodaja temu trendu ne sledi. Vsekakor naj poudarimo, da nikakor nismo edina organizacija, ki podpira ureditev področja. Dokument ACTA so poleg stotine združenj podprle tudi vse svetovne organoizacije - CISAC, IFPI in IFRRO. Zavedamo se, da ACTA ni bilo idealno orodje, je pa bil eden redkih dokumentov, ki so skušali urediti to področje. Ker se zavedamo pasti kvazi svobodnega pretoka informacij, še vedno podpiramo kakršnekoli namere za ureditev tega področja z vidika zaščite varstva intelektualne lastnine v digitalnem okolju. In to področje, žal, ostaja že desetletje neregulirano in brez ustreznega nadzora.

Slovenskim novicam ponovno sporočamo, da so Zavod IPF ustanovile slovenske glasbene založbe in slovenski glasbeni izvajalci, zato vljudno prosimo, da jim avtor S. K. neutemeljeno ne odreka državljanstva in nacionalnega porekla. Naj poudarimo, da tuje založbe prejemajo točno toliko sredstev, kot jim jih pripada na podlagi jasnih in evidentnih podatkov o predvajanjih skladb, zbranih v najtransparentnejšem uporabniškem sistemu v Evropi Admiss. Vsakdo, ki je prebral letna in druga¸¸ prosto, na naši spletni strani, dostopna poročila in dokumente, se lahko sam prepriča, da je skrb po protekcioniranju tujih glasbenih subjektov povsem odveč, čemur pritrjujejo vsi pregledi s strani nadzornih organov (URSIL, UVK in TIRS) in redni pregledi s strani neodvisnih revizijskih služb.

Če bi se avtor S. K. pozanimal o načinu zaračunavanja nadomestila za uporabo fonogramov na javnih prireditvah, potem bi vedel, da Zavod IPF zaračunava vsote, kot jih je določil skupaj z največjimi organizatorji prireditev v Sloveniji. Skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije smo konsenzualno pripravili Sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave in tako naredili pomemben korak k določitvi primernih višin nadomestil za uporabo glasbe ter postavili še en vzor, kako se do cilja pride skozi konsezulano reševanje odprtih vprašanj. Za leto 2012 napovedujemo še boljše rezultate in še več sredstev za upravičence.

Svet Zavoda IPF