Imate predloge za spremembo izplačila nadomestil?

Datum: 17. 10. 2012

V Zavodu IPF smo letos prvič izvedli izplačila nadomestil po novem pravilniku, ki ga je skupščina izvajalcev sprejela jeseni leta 2010. Z njim se je način delitve v Pravilniku o delitvi nadomestil izvajalcev spremenil iz točkovnega sistema v minutnega. To pomeni, da se vrednost predvajanja ene izvedbe deli med vse izvajalce, ki so prijavljeni na tej izvedbi. Če je izvajalcev več, posamezniku pripada manjši delež, kot pa bi, če bi nastopal kot solist.

Po letošnjem prvem obračunu smo prejeli kar nekaj ustnih in pisnih pobud, ki jim je skupna želja po vnovični redefiniciji načina sistema delitve. Zato:

vse upravičence vabimo, da nam do 12. novembra posredujete vaše konstruktivne predloge za spremembe PODN-a za izvajalce na e-naslov strokovni.svet@zavod-ipf.si.

Vsem, ki boste pripravili predloge, je na voljo pomoč v naših strokovnih službah. Vabljeni torej, da pripravite jasen oris koncepta sprememb, ki ga bomo skupaj pregledali in postavili v formo, ki bo omogočala odločanje na seji skupščine.

Le skupaj z vašim znanjem, izkušnjami in predlogi lahko oblikujemo sistem, ki bo nadgradil obstoječega.

Strokovni svet Zavoda IPF