Napadi na Zavod IPF povzročajo nepopravljivo škodo slovenskim glasbenikom

Datum: 12. 11. 2012

V Državnem zboru Republike Slovenije so nekateri slovenski glasbeniki na uradnih srečanjih s predstavniki strank, namenjenih spremembam Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, izrekli grobe obtožbe na račun dela Zavoda IPF, prizadevanj in aktivnosti za zaščito pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Vse neresnice so plod nezainteresiranosti spoznati način, obseg in poslanstvo Zavoda IPF ter vsem slovenskim glasbenikom povzročajo nepopravljivo škodo.

Že večkrat smo zasledili govorice, ki nikakor ne držijo. Naj jih povzamemo: Zavod IPF ima 70 % stroškov, izvajalci nimajo pravic, Zavod IPF ne podpira glasbenikov. Že samo obisk spletne strani www.zavod-ipf.si pojasni, da so to zlonamerne obtožbe, ki nimajo nič skupnega s prizadevanji za zaščito del slovenskih glasbenih izvajalcev.

Za delo nizki stroški in še nižji bodo
Zavod IPF nikoli ni imel 70 % stroškov. Zaradi izpada prihodkov iz naslova »praznjakov« so bili med leti 2009-2011 stroški dela višji. Z zelo racionalnimi, proaktivnimi in trenutnim razmeram prilagojenimi pristopi smo, kot smo napovedali na sejah skupščin, v letu 2012 porabil za delovanje 1,2 milijona €, imeli pa bomo 3,3 milijona € prihodkov, kar je odstotkovno gledano popolnoma primerljivo s SAZAS in na ravni vseh primerljivih kolektivnih organizacij. Verjetno vam je znano dejstvo, da je edini zaviralec rešitve problema s »praznjaki« SAZAS, kar izhaja iz vseh dosedanjih zapisnikov srečanj kolektivnih organizacij na to temo.

 undefined

* Opozoriti velja, da teh skoraj 2,5 MIO stroškov storitev SAZAS ni nikjer podrobneje pojasnjenih.
** Za primerjavo bi bilo potrebno dobiti še te podatke.

Naši stroški so pri istem obsegu dela polovico manjši kot SAZAS-ovi
Ne razumemo, kako lahko nekateri spregledajo, da so naši stroški za skoraj 2 milijona € nižji od stroškov SAZAS-a, pri čemer so poslovni procesi obeh KO v celoti primerljivi. Zavod  IPF je že večkrat ponudil sodelovanje in pomoč SAZAS-u pri zniževanju stroškov, saj bi tovrstno sodelovanje pomenilo za več kot 1.000.0000 € denarja za slovenske avtorje, kar ni zanemarljiv znesek. Odgovora s strani SAZAS-a nismo prejeli. Čakamo ga že od lanske jeseni, ko smo imeli zadnji sestanek na to temo.

Glasbeniki so enakovredni upravljavci Zavoda IPF
Nikakor ne drži, da glasbeni izvajalci nimajo pravic, saj so enakovredni sogovorniki in ustvarjalci delovanja Zavoda IPF skozi vse demokratične postopke in procese, ki so usklajeni z vso veljavno zakonodajo in tujimi primeri dobrih praks delovanja kolektivnih organizacij. Javno lahko na naših skupščinah sodelujejo vsi člani, izrazijo svoje mnenje, vlagajo predloge in tako aktivno soustvarjajo naše poslovanje.
 
Edini podpiramo slovensko glasbo
Zavod IPF vseskozi aktivno podpira delovanje slovenskih glasbenih izvajalcev, saj imamo kot edina kolektivna organizacija delujoč in s strani nadzornih organov verificiran promocijski sklad. O njem odločajo na skupščinah vsi člani. O njegovem delovanju obstajajo javno objavljena transparentna poročila o porabi, vsa pravila za črpanje so vnaprej znana. To pa ne drži za SAZAS, kjer je bilo - po navedbah SAZAS - porabljenega več kot 1.000.000 evrov sredstev, in to brez ustrezne dokumentacije.

Boštjan Menart, predsednik Sveta Zavoda IPF

Boštjan Dermol, predsednik skupščine glasbenih izvajalcev Zavoda IPF