Zavod IPF bo dobrodelne prireditve za žrtve poplav oprostil plačila nadomestil

Datum: 15. 11. 2012

Zavod IPF vseskozi podpira dobrodelne prireditve in omogoča organizatorjem, da zbrana sredstva namenijo v želene namene. Tudi ob tokratnih poplavah bomo vsem organizatorjem dobrodelnih prireditev omogočili oprostilo plačila nadomestila za javno predvajanje glasbe. Za oprostitev plačila pa morajo spoštovati s pravilnikom predpisani postopek.

V skladu s Pravilnikom o uporabi fonogramov so dobrodelne prireditve proste plačila nadomestila, pri čemer morajo organizatorji znesek nadomestila, ki bi ga morali plačati za uporabo fonogramov, v roku, določenem za plačilo, nakazati Zavodu IPF. Ob tem morajo navesti, na kateri račun se bodo stekala sredstva za dobrodelne namene. Zavod IPF bo prejeto nadomestilo v celoti nakazal na ta račun.

Organizatorji dobrodelnih prireditev morajo Zavodu IPF poleg seznama uporabljenih fonogramov posredovati tudi potrebna dokazila o dobrodelnosti prireditve. Če uporabnik v dobrodelne namene uporabil le del sredstev, zbranih na prireditvi, uporabnika oprostimo plačila le za ta sorazmerni del sredstev, zbranih in uporabljenih v dobrodelne namene.

Obrazce za prijavo prireditev in ostale razlage najdete na tej povezavi.

Več informacij za organizatorje dobrodelnih prireditev na: info@ipf.si ali 01-52-72-930.