Privatno reproduciranje – končno korak naprej

Datum: 12. 12. 2012

Zgodovina nepobiranja nadomestil za privatno reproduciranje ima dolgo brado. Sega tri leta nazaj in Zavod IPF je v tem času podal mnoge predloge in pobude, ki pa žal, kljub podpori večine kolektivnih organizacij, niso zaživeli. Vse kolektivne organizacije smo v začetku decembra prav zaradi vztrajanja Zavoda IPF storile pomemben korak naprej in podpisale Dogovor o zbiranju nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje. Hitrost nadaljnjega razpleta je zdaj odvisna od postopkov na Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije.

Minevajo tri leta, odkar je stanje na področju pobiranja nadomestil za privatno reproduciranje neurejeno. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino dovoljenja takrat ni podelil nobeni kolektivni organizaciji, saj je zahteval soglasje vseh kolektivnih organizacij in pooblastilo eni za podelitev začasnega dovoljenja ali ustanovitev nove kolektivne organizacije za stalno dovoljenje. Do zdaj država in URSIL v teh treh letih nista storila nič, da bi zaščitila interese imetnikov pravic. Še več - ves ta čas sta dopuščala, da škoda nastaja. Z vsakim letom nepobiranja nadomestil smo upravičenci po grobi oceni na leto oškodovani za najmanj en milijon evrov, po nekaterih ocenah celo za dva.

Pomemben korak naprej
Zavod IPF je v tem obdobju podal vsaj 20 različnih pobud ter predlogov in z njimi so se načelno strinjale vse kolektivne organizacije. Rešitvi smo bili najbliže lani, danes pa lahko rečemo, da je bil storjen pomemben korak naprej. V začetku decembra smo kolektivne organizacije po vsem tem času iskanja možnosti in načinov rešitve problematike podpisale Dogovor o zbiranju nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje ter za aktivnost zbiranja pooblastile SAZOR. Zagotovo gre za izjemno pomemben mejnik, ki smo si ga želeli tri leta. Nadaljnja procedura do končne ureditve je zdaj v rokah Urada za intelektualno lastnino, ki bo v imenu SAZOR-ja prejel vlogo, s katero soglašajo vse kolektivne organizacije v Sloveniji, in zbiranje se bo lahko končno začelo.