Skupščini potrdili načrt poslovanja v letu 2013

Datum: 07. 12. 2012

Skupščini proizvajalcev in glasbenih izvajalcev sta 6. 12. 2012 sprejeli poslovni načrt za leto 2013. V njem je predvideno povečanje prihodkov na skoraj štiri milijone evrov, ob tem pa bomo nadaljevali z aktivnim krčenjem stroškov, ki smo jih letos, glede na leto 2011, znatno znižali. Več o tem v letnem poročilu.

Zavod IPF je v letu 2012 zaradi aktivnega pobiranja nadomestil pri prihodkih že novembra presegel mejo zbranih 3.000.000 evrov, kar je glede na vedno bolj zaostrene razmere zagotovo izjemen uspeh. Takšen rezultat je posledica izjemno angažiranega dela in sistemov nadzora uporabe del, ki so bili v preteklih letih glavni razlog za relativno visok delež stroškov. In prav ta delež je v primerjavi z letom 2011 upadel, v letu 2013 pa bo delež stroškov delovanja Zavoda IPF znašal manj kot 25 odstotkov! Če bomo končno začeli z zbiranjem nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja, pa bi bili lahko bili samo 22-%.

Upamo na ureditev privatnega reproduciranja
Skupščini Zavoda IPF sta potrdili finančni načrt in plan stroškov poslovanja v letu 2013, ki predvideva 3.980.000,00 evrov prihodkov, pri čemer 300.000 evrov odpade na privatno reproduciranje. Upamo namreč, da bomo še pred iztekom leta kolektivne organizacije dosegle usklajen in skupni dogovor, ki bo našim članom končno (ponovno) omogočil tudi nadomestila iz tega naslova.

Spremenjena razporeditev stroškov na imetnike pravic
Skupščini sta sprejeli tudi sklep, ki še pravičneje ureja razporeditev stroškov za dejavnosti, ki imajo svoje posledice tudi izven leta, v katerem so nastali stroški. Taki stroški so na primer pogajanja, urejanje
razmerij s tujimi kolektivnimi organizacijami, različni upravni in sodni postopki … Stroški so se do sedaj odštevali od honorarjev in nadomestil, zbranih v letu, v katerem so stroški nastali. To pomeni, da so bili s takimi stroški obremenjeni tisti imetniki pravic, ki so v letu nastanka stroškov upravičeni do honorarjev in nadomestil. Z včeraj sprejetim sklepom se bodo po novem ti stroški z namenom pravičnejše razporeditve med imetnike pravic razmejevali na več let.