Vabilo na 16., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 15. 05. 2012

proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

16., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 28. junija 2012, ob 10. uri, v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti
  2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2011
  3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2011
  4. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2011
  5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2011 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda IPF v letu 2011 z ZASP, notranjimi akti Zavoda IPF in sporazumi, ki jih je Zavod IPF sklenil z drugimi
  6. Akti Zavoda IPF

 

Boštjan Menart
Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.ipf.si) najpozneje 14. junija 2012, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.