Zakaj so vaša dela ščitena več kot 20 let?

Datum: 31. 05. 2012

V Zavodu IPF smo dobili nekaj vprašanj, zakaj ščitimo sorodne pravice na delih, ki so bila ustvarjena pred več kot 20. leti. Zakonodaja je res izvorno predpisovala varstvo v trajanju 20 let od nastanka, a je bilo pozneje varstvo sorodnih pravic podaljšano na 50, lani pa na 70 let.

Mednarodne listine
Slovenija je podpisnica Rimske konvencije (1961), ki v svojem 14. členu med drugim določa, da varstvo sorodnih glasbenih pravic traja najmanj dvajset let, šteto od konca leta, v katerem je bil narejen posnetek (glede fonogramov in izvedb, vsebovanih v njih), ali od konca leta, ko je potekala izvedba (če izvedba ni na fonogramu). Ob tem, da je Slovenija podpisnica Rimske konvencije, je tudi podpisnica sporazuma WPPT (1996). Trajanje sorodnih glasbenih pravic je bilo tako tudi v Sloveniji smiselno podaljšano na 50 let, v minulem letu pa je bilo podaljšano na 70 let.

Slovenska ustava in zakoni
Ustava RS v svojem 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. Slovenska zakonodaja (ZASP) sicer v prehodnih in končnih določbah (193/2 člen) določa, da se določila ZASP smiselno uporabljajo za fonograme, glede katerih ob njihovi uveljavitvi še ni preteklo 20 let, odkar so bili prvič posneti. Glede izvedb pa velja za vse izvedbe, ki so uživale varstvo tudi po ZASP-ovem predhodniku ZAP. Vendar so ustavna določila nad zakoni, zato so vaše sorodne pravice varovane tudi po preteku 20. let, zanje pa prejemate tudi ustrezna nadomestila.

Če ne bi bilo tako, potem bi bili posnetki iz zakladnice slovenske glasbe prosti plačila uporabe (opus Ansambla bratov Avsenik, večina repertoarja Ansambla Lojzeta Slaka, skupin Buldožer, Gu-Gu, Hazard in Bazar - če naštejemo le peščico od njih). Radijskim postajam, ki vrtijo »največje uspešnice 80-ih« ne bi bilo treba plačevati nadomestil, prav tako pa bi verjetno imele največje evropske televizijske in radijske družbe sedež kar pri nas.