Zakaj ste prejeli poračune?

Datum: 28. 09. 2012

V Zavodu IPF smo vas v preteklih dneh obvestili o prejemu IZREDNIH poračunov. V spremnem dopisu in prejšnjih E-novicah smo vam podrobno predstavili podlago in razloge za izvedbo naknadnih izplačil. Zbrali smo tudi nekaj najpogostejših vprašanj, ki ste nam jih zastavili tokrat. Nanje vam odgovarjamo v nadaljevanju.

Kaj mi izplačuje Zavod IPF za sorodne pravice?

V skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil za izvajalce in proizvajalce fonogramov Oddelek za reparticijo Zavoda IPF na podlagi prijav fonogramov in podatkov o uporabi glasbe vsako leto opravi redni obračun za preteklo obračunsko obdobje (preteklo leto) in vam nakaže za to zbrana sredstva. Obračuni odražajo dejansko stanje pri predvajanju del, na katerih sodelujete kot izvajalec ali proizvajalec fonogramov (svoja dela in njihovo uporabo lahko preverite v sistemu ADMISS).

Čemu poračuni?
Poračune opravljamo iz več razlogov:
a) ker po rednem obračunu prihaja do novih registracij del in upravičencev,
b) ker po rednem obračunu prihaja do poplačil zapadlih terjatev (v letu 2012 je npr. plačana faktura iz leta 2009).

Ta sredstva za vsako poračunano leto pomenijo določen dvig sredstev za delitev, posledično pa vplivajo na višino vaših nadomestil. Ko naprimer izterjamo nova sredstva za preteklo leto, jih v osnovi razdelimo po modelu, kot so bila že razdeljena zbrana sredstva za redni obračun, pri čemer upoštevamo tudi na novo prispele prijave fonogramov, tako da nadomestila prejmejo tudi tisti, ki so zamujali s prijavo svojih del. Skladno z zakonodajo to za izvajalce delamo za obdobje 5 let, za proizvajalce fonogramov pa za 3 leta.

Kdaj izplačamo poračune?
V nekaterih letih smo opravili poračune ob rednem obračunu, v drugih letih, ko pa smo bili pri izterjavi še uspešnejši, pa smo opravili tudi naknadni jesenski poračun. Tako smo pri izvajalcih npr. opravili že četrti poračun za leto 2009 (v letu 2010 sta bila opravljena obračun in 1. poračun, v letu 2011 2. poračun, v letu 2012 pa 3. in 4. poračun), hkrati pa drugi poračun za 2010 (v letu 2011 je bil opravljen le obračun, v letu 2012 pa 1. in 2. poračun).

Kakšne spremembe prinašajo novi pravilniki?
S spremembami pravilnikov o delitvi nadomestil bomo v skladu z veljavnimi pravili v duhu racionalizacije poslovanja opravljali poračune le enkrat, in sicer po izteku zastaralnih rokov. Ti bodo v celoti v enkratnem znesku upoštevali vsa dodatna sredstva, ki vam pripadajo in jih bomo za vas pridobili na podlagi naših aktivnosti. Večkratno izplačevanje nadomestil namreč s sabo prinaša tudi stroške, ki smo jih bili primorani na podlagi sugestij članov in odločitve Sveta Zavoda IPF zmanjšati.

Še več o nadomestilih, obračunih in poračunih pa v posebnem članku v novem Ehu, ki bo izšel kmalu.