Uveljavitev pravice do popravka ali odgovora v skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih (1)

Datum: 02. 10. 2012

2. 10. 2012 smo v skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih od odgovornega urednika Slovenskih novic gospoda Bojan Budja s spodnjim dopisom zahtevali uveljavitev pravice do popravka ali odgovora.

 

Spoštovani odgovorni urednik Slovenskih novic gospod Bojan Budja!

Vljudno vas prosimo, da v skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih objavite priloženo vsebino kot prikaz nasprotnih dejstev in odgovor na članek »Glasbenikom drobiž, posrednikom milijoni«, ki ste ga objavili na 19. strani Slovenskih novic 1. oktobra  2012.

V zapisu avtorja/avtorice, ki se ponovno skriva za inicialkami, kot je pri vas ustaljena praksa, so povsem pavšalno in neresnično podane grobe insinuacije na račun dela Zavoda IPF. Kot je pri vas tudi že praksa, avtor ponovno ni preveril dejstev pri nas, kar je ustaljeni postopek dela vsakega kredibilnega novinarja. Ker torej kršite osnovne postulate novinarskega dela in zakonodajne okvire medijskega sveta, pričakujemo, da s tovrstnim početjem zoper naš Zavod nemudoma prenehate. V nasprotnem primeru bomo izkoristili vsa pravna sredstva za zaščito našega dobrega imena in ugleda. 

V zvezi z navedenim in na podlagi 26. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB1) zahtevamo takojšnjo objavo priloženega (spodnjega) popravka.

Lep pozdrav,
Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF

 

Zavod IPF slovenskim glasbenikom izplačal že druga nadomestila letos

Zavod IPF, ki so ga ustanovili slovenski glasbeniki in slovenske založbe, je imetnikom pravic že drugič letos izplačal nadomestila za uporabo del. Naj ob tem poudarimo, da vsota za izplačila nadomestil raste že četrto leto zapored. To je omogočila učinkovita organizacijska struktura, ki porabi za svoje delovanje več kot milijon evrov manj od kakšne druge kolektivne organizacije v Sloveniji, kljub temu da je obseg dela praktično identičen. Ob tem v Zavodu IPF pospešeno nižamo in krčimo stroške delovanja organizacije, ki so za več kot 20 % nižji, kot so bili stroški v istem časovnem obdobju lansko leto.. Ob tem pa povečujemo tudi prihodke, kar v današnjem času predstavlja izjemen uspeh in letos jih bomo v dobro slovenskim glasbenikom in založbam povečali na 3.200.000 evrov, kar je za 13 % več kot lani.

Naloga in cilj kolektivne organizacije na področju sorodnih pravic je zagotoviti ustrezno uveljavljanje pravic za račun imetnikov pravic skladno s tarifami in sporazumi, sklenjenimi z uporabniki. Tarife za uporabo zaščitenih del pa morajo biti primerljive z ostalimi državami. V Zavodu IPF se trudimo poiskati sporazumne rešitve z reprezentativnimi združenji, nikakor pa ne zaračunavamo uporabe samovoljno in brezglavo, kot je to praksa pri kateri drugi kolektivni organizaciji. Prav tako skrbimo za nearbitrarno in zakonito poslovanje, tako pri zbiranju, kakor tudi delitvi zbranih nadomestil znanim upravičencem. V Zavodu IPF smo ponosni tudi nad elektronskim sistemom delovanja, ki omogoča izjemno visoko stopnjo transparentnosti, ki velja tako za upravičence na eni, kakor tudi za uporabnike na drugi strani.

Poslovanje in delo Zavoda IPF je pod konstantnim drobnogledom državnih nadzorstvenih organov in neodvisnih revizijskih institucij, ki niso pokazali nobenih nepravilnosti v našem delovanju, kar pa za kakšno drugo kolektivno organizacijo, ki jo čaka mučno in dolgotrajno izvrševanje odločb na podlagi ugotovljenih nepravilnost državnih nadzorstvenih organov URSIL, TIRS in UVK, ni mogoče trditi.

Svet Zavoda IPF