Zavod IPF tudi letos aktivno v zaščito sorodnih pravic

Datum: 27. 06. 2012

Zavod IPF v letošnjem letu aktivno nadaljuje z nižanjem stroškov, ki so se v medletni primerjavi znižali za 20 %. Trend je vzpodbuden tudi zato, ker so se že prihodki v letu 2011 povečali za 22 % glede na leto 2010. Temu primerno raste tudi vsota sredstev, namenjenih izplačilom upravičencem, na katero bo zagotovo vplival tudi v teh dneh podpisani Sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave s petimi nacionalnimi organizacijami.

V letu 2011 za 22 % več prihodkov
Zavod IPF je v letu 2011 ustvarili 2.942.372 EUR prihodkov, kar je 22 % več kot leta 2010. Glede na to, da tudi v letu 2011 zaradi neizvajanja zakonodaje niso imeli nobenih prihodkov iz naslova privatnega reproduciranja, kar znaša 300.000 EUR, je rezultat odličen. Še zlasti, če upoštevamo izjemno težko gospodarsko situacijo, v kateri smo se znašli v drugi polovici leta 2011. Leto 2011 je bilo za Zavod IPF namreč že šesto leto zapored, ko so beležili skokovito rast prihodkov. Ti so nedvomno posledica preteklih vlaganj v vzpostavitev infrastrukture in sistemov, ki svoje učinke večajo z vsakim letom delovanja. Rast prihodkov načrtujejo tudi za prihodnost, hkrati z njo pa zaradi že izvedenih učinkovitih naložb v sisteme sledenja uporabi zaščitenih del upadajo tudi stroški, kar je ob intenziviranju zaščite sorodnih pravic porok za večanje vsote izplačil nadomestil upravičencem.

Stroški letos nižji za 20 %
V letu 2011 je Zavod IPF razdelil za skoraj milijon evrov nadomestil izvajalcem in proizvajalcem fonogramov. Na večanje vsote sredstev, namenjenih delitvi upravičencem, pomembno vpliva tudi zategovanje pasu, saj so se stroški poslovanja v prvih 5 mesecih leta 2012 znižali za 20 % v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2011. V letu 2012 bodo sicer prvič opravili delitev nadomestil v skladu z novimi pravili, ki uvajajo današnjim razmeram prilagojene reparticijske razrede in uveljavljajo še bolj transparentne načine za delitev zbranih nadomestil.

Novi sporazum za prireditve
Ob nižanju stroškov v Zavodu IPF letos aktivno povečujejo prihodke. Prav v teh dneh so podpisali Sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, in sicer z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije. Z njim se pomembno povečuje vir prihodkov za vse upravičence Zavoda IPF - imetnike pravic na predvajanih delih.