Podpisali sporazume z organizatorji prireditev

Datum: 03. 07. 2012

V Zavodu IPF smo storili pomemben korak naprej k zaščiti javno predvajane glasbe in podpisali sporazume za javne prireditve razvedrilne narave. Uporaba glasbe s fonogramov bo zdaj preglednejša in pravičnejša za vse, tako uporabnike kot imetnike sorodnih pravic na predvajani glasbi. Sporazume smo sklenili z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije. S sporazumom pa se dolgoročno pomembno povečuje tudi vir prihodkov za vse člane Zavoda IPF - imetnike pravic na predvajanih delih.

Zakonodaja predpisuje prijavo prireditev

Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah so organizatorji dolžni prijaviti vsako javno prireditev, na kateri javno predvajajo fonograme. Dosedanja nedefinirana področja smo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije strnili v nov Sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave in tako naredili pomemben korak k določitvi primernih višin nadomestil za uporabo glasbe. Sporazum bo Zavodu IPF omogočil tudi primerno povečanje prihodkov iz naslova prireditev, saj zaradi širokega konsenza in upoštevanja pričakovanj vseh strani spodbuja uporabo glasbe.

 

Sporazum za prireditve razvedrilne narave

Z dogovorom urejamo dosedaj zakonsko nedorečeno in ohlapno definirano področje javnih prireditev ter tako omogočamo organizatorjem korektno spoštovanje zakonodaje, imetnikom pravic pa pripadajoča nadomestila. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave zajema prireditve razvedrilne narave, kjer uporaba fonogramov ni ključnega pomena, ampak se uporabljajo kot:

- zvočno ozadje,
- mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo,
- ter na prireditvah razvedrilne narave, ki niso namenjene športnemu udejstvovanju in niso organizirane izključno ali prvenstveno  zaradi javnega predvajanja fonogramov.
Objavljen je na naši spletni strani: www.zavod-ipf.si pod rubriko »Besedila sklenjenih sporazumov«.

Ugodnosti za pravočasno in natančno prijavo

Za organizatorje prireditev smo za plačilo predvideli najnižjo možno tarifo in s tem najvišje ugodnosti, ko organizatorji izpolnijo naslednje pogoje:
- samoiniciativna prijava prireditev vsaj 10 dni pred prireditvijo (obrazec »Prijava prireditve« je dosegljiv na naši spletni strani www.zavod-ipf.si),
- v roku 15 dni od same prireditve predložitev poročila s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno s številom obiskovalcev in obsegom uporabe fonogramov. Obrazec »Spored in osnova za odmero nadomestila« najdete tudi na naši spletni strani www.zavod-ipf.si in
- navedeni resnični podatki o prireditvi.
 
Več informacij za organizatorje prireditev

Vse informacije so na voljo na www.zavod-ipf.si v posebnem zavihku »Organizatorji prireditev«. Prav tako smo vam za vsa vprašanja in pojasnila na voljo v Službi za percepcijo Zavoda IPF na telefonski številki 01 52 72 939 vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure in po elektronski pošti prireditve@zavod-ipf.si.