18., izredna seja Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 09. 01. 2013

Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

18., izredno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 23. januarja 2013, ob 10. uri, v prostorih Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje
2. Razmejevanje stroškov

Boštjan Menart
Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 16. januarja 2013, od tega datuma naprej pa jih lahko včasu uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.