19., redna seja Skupščine izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 15. 05. 2013

Predsednik Skupščine izvajalcev Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

19., redno sejo Skupščine izvajalcev Zavoda IPF,

ki bo dne 11. junija 2013, ob 10. uri, v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2012
  3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2012
  4. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2012
  5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2012 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda IPF v letu 2012 z ZASP, notranjimi akti Zavoda IPF in sporazumi, ki jih je Zavod IPF sklenil z drugimi
  6. Akti Zavoda IPF

Boštjan Dermol
Predsednik Skupščine izvajalcev

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 28. maja 2013, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.