Blokada pravic iz privatnega reproduciranja povzroča vedno večjo škodo

Datum: 09. 10. 2013

IPF je že šesto leto zapored razdelil več nadomestil kot leto poprej, vendar razmere še vedno niso idealne. Imetniki pravic namreč ostajamo brez zelo pomembnega prihodka od nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja. Ta vir je pomemben predvsem zato, ker izhaja iz naslova pravice, zagotovljene z zakonom in mednarodnimi pogodbami, in katerega stroški zbiranja so tako rekoč minimalni.

Dosežen dogovor o skupnem pooblaščencu - GIZ SAZOR

Ko je v preteklosti IPF izvajal začasno dovoljenje za uveljavljanje te pravice, je bila plačilna disciplina zavezancev zavidljiva. Od leta 2009 pa se nadomestila iz tega naslova ne zbirajo več, saj nobena izmed kolektivnih organizacij ni prejela dovoljenja za zbiranje s strani Urada za intelektualno lastnino RS. Pomemben napredek smo dosegli pred letom dni, ko smo se vse kolektivne organizacije uspele dogovoriti o pooblaščencu, ki bo v imenu vseh zaprosil za dovoljenje. O tem smo podrobno pisali v tudi Letnem poročilu 2011 (strani 16 - 21). Kolektivne organizacije SAZAS, IPF, AIPA in ZAMP smo pooblastile GIZ SAZOR, ta pa je pri URSIL vložil zahtevo za izdajo začasnega dovoljenja. Vsi deležniki smo pričakovali hitro rešitev vloge in takojšnji pričetek zbiranja nadomestil, vendar nas je URSIL obvestil, da dovoljenja SAZOR-ju kljub podpori vseh kolektivnih organizacij ne more izdati, saj je poprej potrebno obravnavati vloge skladno z vrstnim redom vložitve in pred odločanjem o SAZOR-ju rešiti vlogo društva ZAPIS (Obvestilo URSIL o poteku postopka).

Blokada podelitve dovoljenja povzroča nezakonito stanje

Predstavniki kolektivnih organizacij smo se pred kratkim sestali s predstavnikom ZAPIS-a in skušali doseči, da bi v izogib nadaljnjemu nastajanju škode zaradi odsotnosti zbiranja sredstev, ZAPIS svojo vlogo umaknil. Le-ta na to ni pristal, zato bomo že četrto leto zapored ostali brez nadomestil iz privatnega reproduciranja. Izpad sredstev se kopiči, saj smo imetniki pravic (če upoštevamo pretekle izkušnje zbiranja) doslej ostali brez 3 - 4 milijonov evrov. Ker gre za nezakonito stanje in ker se z vsakim dnem povečuje nastala škoda, največji imetniki pravic pa zaradi blokade izgubljajo tudi po več tisoč evrov, bomo v IPF še naprej vlagali napore v razrešitev te problematike.