Srbija uvaja skupno položnico za poplačilo nadomestil

Datum: 04. 10. 2013

Spremenjeni srbski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim uvaja enotno plačilo nadomestila za javno predvajanje glasbenih del - t. i. skupno položnico. Zbrana sredstva bodo razdeljena tako, da bodo avtorji glasbe prejeli 50 % nadomestil, drugih 50 % pa bo razdeljenih med izvajalce in proizvajalce fonogramov.

Skupno zbiranje sredstev

Spremenjena zakonodaja, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2014, predpisuje, da bo sredstva zbirala samo ena organizacija, in sicer tista, ki jo bo določil sporazum med tremi osrednjimi srbskimi kolektivnimi organizacijami. To pomeni, da bodo uporabniki prejemali samo eno položnico, s katero bodo poravnali vse obveznosti do avtorjev glasbe, izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Po odbitku stroškov bo polovica zbranih sredstev pripadla avtorjem, druga polovica pa se bo v skladu s sporazumom med proizvajalci fonogramov in izvajalci ustrezno razporedila med oba nosilca sorodnih pravic.

Določena maksimalna vrednost nadomestil

Dopolnjen zakon prinaša še nekatere druge spremembe, in sicer je določena najvišja možna vrednost nadomestila za javno predvajanje. Omejeni so maksimalni mesečni zneski nadomestil, ki so odvisni od velikosti poslovnih prostorov, v katerih poteka predvajanje glasbe, kakor tudi od ravni minimalne plače v Republiki Srbiji.

Kaj pa pri nas?

Očitno tam, kjer deležniki niso zmožno doseči dogovora v razumnem času, vmes poseže politika, kar pa za imetnike pravic ni nujno najbolje. Pri nas imamo namreč v zakonu zapisano, da se v primeru privatnega reproduciranja nadomestila delijo v razmerju 60:40 v korist imetnikov sorodnih pravic.