Bo novi evropski zakon spodbudil razvoj digitalne glasbe?

Datum: 19. 07. 2013

Glasba se že dalj časa nesporno obrača v digitalno smer. Temu trendu sledi tudi evropska zakonodaja, saj je odbor za pravne zadeve prejšnji teden potrdil predlog zakona, ki uvaja čezmejno kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic.

Obstoječa zakonodaja je fragmentirana

Evropska pravila o zaščiti avtorske in sorodnih pravic so razpršena in spletni ponudniki glasbe morajo sodelovati s kolektivnimi organizacijami v vsaki posamezni državi članici. Predlog zakona, ki ga mora potrditi še Evropski parlament, bo spodbujal spletno uporabo glasbe, saj bodo ponudniki, kot so npr. Spotify, iTunes in Amazon, lahko pridobili licence od manjšega števila kolektivnih organizacij, ki bodo delovale v več evropskih državah.

Enotni trg naj bi razmahnil spletno glasbeno ponudbo

Zagovorniki zakona trdijo, da bo preprostejše in bolj transparentno licenciranje omogočilo hitrejše povračilo nadomestil glasbenikom, potrošniki pa bodo lahko uživali v širši ponudbi glasbe na spletu. Zakon predlaga tudi skrajšanje roka za izplačilo nadomestil z 12 mesecev na tri mesece po izteku obračunskega obdobja. Posledično naj bi zakon pozitivno vplival na dostopnost glasbe in tudi sicer na evropski kulturni prostor. Evropska asociacija združenj avtorjev in skladateljev (GESAC) pa opozarja, da mora zakon zagotoviti, da bodo ustvarjalci še naprej igrali osrednjo vlogo v kolektivnih organizacijah in jih avtonomno upravljali.

Članek je povzet po CIO.com

Celotno besedilo (v angleščini) si preberite tukaj.