Javne in dobrodelne prireditve – resnica o nadomestilih

Datum: 12. 09. 2013

Na IPF-u občasno zaznamo negativna ali posplošena mnenja o zaračunavanju nadomestil organizatorjem javnih prireditev. Ker nas tudi na tem področju uveljavljanja pravic vodi transparentnost delovanja in natančna pravila, ki so enaka za vse, z izjemo dobrodelnih prireditev, kjer se nadomestilu v celoti odpovemo, jih ponovno razlagamo v nadaljevanju.

IPF ima za uporabo fonogramov na javnih prireditvah podpisane sporazume z vsemi reprezentativnimi organizacijami. Po relativno kratkih in jedrnatih pogajanjih smo lani z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije podpisali sporazum, ki ureja javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave.

Ugodnosti za pravočasno in natančno prijavo

Za organizatorje prireditev, ki v celoti izpolnijo svoje zakonske obveznosti, smo za plačilo predvideli najvišje ugodnosti v obliki popusta na tarifo. Navedeni popusti se priznajo v primeru, ko organizatorji izpolnijo naslednje pogoje:

  • samoiniciativna prijava prireditev vsaj 10 dni pred prireditvijo (obrazec »Prijava prireditve« je dosegljiv na naši spletni strani),
  • v roku 15 dni od same prireditve predložitev poročila s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno s številom obiskovalcev in obsegom uporabe fonogramov. Obrazec »Spored in osnova za odmero nadomestila« najdete tudi na naši spletni strani in
  • navedeni resnični podatki o prireditvi.

Če organizator izpolni zgoraj navedene zahteve, lahko fonograme uporablja že za 30 €, kar v nobene primeru ne ogroža prireditve. Podrobneje si sporazumsko dogovorjena nadomestila lahko ogledate v spodnji tabeli: 

Tarifni razred

Št. obiskovalcev

Nadomestilo

1

od 1 do 300

30 €

2

od 301 do 1.000

70 €

3

od 1.001 do 2.000

130 €

4

od 2.001 do 6.000

180 €

5

od 6.001 do 7.000

250 €

6

od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje

150 €

Se pa seveda dogaja, da se med množico tistih, ki spoštujejo zakonodajo in dogovorjene pogoje, najdejo posamezniki, ki svojih obveznosti ne izpolnjujejo ter so posledično deležni zaračunavanja po rednih (tudi sporazumsko dogovorjenih) tarifah brez priznanih popustov.

Posluh za dobrodelne prireditve

Prav tako ne drži, da na IPF nimamo posluha za dobrodelne prireditve. Način postopanja v takih primerih določa Pravilnik o uporabi fonogramov, dostopen na naši spletni strani, ki v 6. in 7. členu ureja tudi to vprašanje.

Če povzamemo postopek:

  • uporabnik mora že zaradi zakonske obveznosti predčasno v roku prijaviti vsako uporabo glasbe na prireditvi, tudi na dobrodelni,
  • prav tako mora slediti zakonski obveznosti posredovanja sporeda predvajanih del v 15 dneh po prireditvi,
  • v primeru dobrodelne prireditve mora Zavodu IPF posredovati dokazila o tem in urediti donacijsko pogodbo,
  • po izstavljenem računu mora organizator račun poravnati v roku,
  • Zavod IPF po prejetem plačilu nadomestilo za javno predvajanje glasbe v izogib morebitnim zlorabam nakaže na TRR upravičenca sredstev dobrodelne prireditve in se nadomestilu torej v celoti odpove.