Število malih uporabnikov v upadu

Datum: 29. 08. 2013

V IPF-u že leto dni beležimo stalno upadanje števila pogodb s trgovinami, frizerskimi saloni in gostinskimi lokali. Med razlogi za odpoved prednjači zaprtje poslovnega objekta.

Analiza na mesečni ravni od septembra 2012 naprej kaže, da je vsak mesec število odpovedanih pogodb višje od števila na novo podpisanih. Najpogostejši razlogi za odpoved so zaprtje objekta, sprememba nosilca dejavnosti, izbris subjekta iz poslovnega registra in prenehanje predvajanja glasbe v objektu. Število prekinitev predvajanja je relativno stabilno, z izjemo oktobra 2012 in februarja 2013, ko sta dva večja uporabnika prenehala predvajati glasbo v večjem številu svojih poslovalnic.

Trenutno število aktivnih uporabnikov je dobrih 8.000, kar je za 5 % manj kot v letu 2012, ko smo jih zabeležili 8.510. Navkljub zaostrenim ekonomskim razmeram pa se z aktivnim pristopom, kot so terenske kontrole in pozivi uporabnikom, ki z IPF-om še nimajo podpisanih pogodb, trudimo čim bolj nadomestiti upad števila uporabnikov in upamo, da se bomo do konca poslovnega leta uspeli izogniti izpadu zbranih nadomestil v tem segmentu uporabe fonogramov.