Leto 2012, leto priložnosti

Datum: 31. 05. 2013

S splošno sliko prihodkov v letu 2012 smo lahko v IPF-u zadovoljni. Kljub recesijskim razmeram so se povečali, kar je posledica mnogih aktivnosti pri varovanju uporabe zaščitenih del, optimizacije poslovnih procesov in uspešnega dela naših strokovnih služb.

Neugodne gospodarske razmere se neposredno odražajo na plačilni disciplini, zaradi česar smo v letu 2012 nadgradili in izboljšali tehnično plat upravljanja terjatev. V različnih obdobjih leta smo razposlali opomine vsem neplačnikom, vsakemu valu opominov so sledili še drugi ukrepi, na podlagi česar se je plačilna disciplina začela popravljati. Več o tem podrobneje v enih od prihodnjih novic.

Spremenjene razmere vplivajo na uporabnike
Najpomembnejši segment naših prihodkov so tudi v letu 2012 predstavljali mali uporabniki. Zaradi krize se številni lokali zapirajo, prirast novih pa ni ravno velik. Na tem področju delovanja smo morali zato zelo povečati učinkovitost dela, ob tem pa racionalizirali postopke in pristope, kar bomo v prihodnje le še vzdrževali in nadgrajevali. Pomemben napredek smo dosegli tudi pri varovanju uporabljenih del na prireditvah.

Racionalneje in učinkoviteje
Poslovanje v letu 2012 ocenjujemo za uspešno tudi zato, ker smo poslovne procese uspešno prilagodili spremenjenim razmeram. Stroške smo ob tem uspešno zmanjšali na slabo tretjino prihodkov, kar nas uvršča med bolj racionalne in učinkovite organizacije v mednarodnem prostoru. Več o tem lahko preberete tukaj.