V prvem četrtletju 2013 še nižji stroški delovanja, a večja učinkovitost strokovne službe

Datum: 23. 05. 2013

Uspešno obvladovanje stroškov nam omogoča večjo prilagodljivost na trenutne razmere v gospodarskem okolju. V IPF-u v letu 2013 nadaljujemo lani začeto uspešno zgodbo nižanja stroškov poslovanja strokovne službe, kar se neposredno kaže v višini delilne mase.

V skladu s splošnim trendom iskanja sinergij znotraj posameznih služb in optimizacije poslovnih procesov s ciljem vitkejše organizacijske strukture, ki daje boljše rezultate, smo te aktivnosti začeli načrtovati že v letu 2011. V letu 2012 smo jih dosledno uresničevali in tako dosegli, da negativnih sprememb v gospodarstvu naši upravičenci ob skorajšnjem obračunu za leto 2012 ne bodo zaznali.

 

Stroški delovanja strokovne službe

 

20 % manj za delovanje strokovne službe
Stroški delovanja strokovne službe IPF-a so bili v prvem četrtletju letos za 20 % nižji od tistih v primerljivem obdobju v letu 2012. Zmanjšali smo stroške delovanja oddelka reparticije, in sicer za 15 %, pri čemer pa se je njegova učinkovitost pri delu povečala. Za 10 % smo zmanjšali sejnine organov IPF-a, za 4 do 7 % pa razne pravne svetovalne storitve in avtorske pogodbe. Uspešno obvladujemo in zmanjšujemo stroške tudi na drugih segmentih delovanja.

Naložbe dajejo rezultate
V IPF-u letos nadaljujemo zgodbo uspešnega obvladovanja stroškov. Prešli smo iz faze vzpostavljanja sistemov za zaščito pravic, ki so zahtevali določena vlaganja in višje stroške. Prav danes ta orodja najpomembneje vplivajo na zbiranje nadomestil za uporabo del, s čimer je neposredno povezana višina zbranih nadomestil. Njihovo učinkovito delovanje je odraz vizionarstva v preteklosti, ko so se marsikomu obsegi naložb in njihova potreba zdeli nerazumni.
Več o tem boste lahko prebrali v letnem poročilu za leto 2012.