Nov sporazum z nekomercialnimi radijskimi postajami

Datum: 11. 06. 2013

Z zavedanjem o pomenu zaščite del naših upravičencev smo skupaj z Združenjem nekomercialnih radijskih postaj podpisali nov sporazum. Ta na veliko bolj transparenten in učinkovit zagotavlja plačilo ustreznih nadomestil, pri čemer upošteva realne prihodke izdajateljev.

Sodelovanje prinaša uspeh za vse
V preteklih letih nam je veliko dela povzročalo ugotavljanje prihodkov izdajateljev posameznih programov.  Mnogo jih namreč opravlja več dejavnosti, ne le radijske, za radijsko komercialno dejavnost uporabljajo tudi druga podjetja, kar je izkrivljajo dejansko sliko o prihodkih. To je predstavljalo glavni izziv, ob tem pa smo v novem sporazumu upoštevali tudi spremenjene gospodarske razmere. Pogajanja so bila korektna in učinkovita. V štirih mesecih smo oblikovali sporazum, ki obema stranema prinaša odsev realnega stanja in povečuje ustreznost nadomestil.

Dvig nadomestil za 70 % in minimalno nadomestilo
Nov sporazum določa višine nadomestila na način, ki onemogoča kakršnekoli zlorabe ali potvarjanje podatkov o prihodkih izdajateljev. Izračun nadomestila namreč temelji na podatkih državnih nadzornih institucij. Pogodba je dolgoročna in pomeni postopen dvig nadomestil v naslednjih nekaj letih za kar 70 %. Druga pomembna novost sporazuma je dosežen konsenz o minimalnem nadomestilu, saj ga v preteklih pogodbah in sporazumih nismo imeli.

Nov sporazum sta podpisala predsednica GIZ lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije mag. Rina Klinar in direktor IPF-a Gregor Štibernik.

Nov sporazum sta podpisala predsednica GIZ lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije mag. Rina Klinar in direktor IPF-a Gregor Štibernik.