Novo leto z novimi mednarodnimi sporazumi

Datum: 13. 02. 2013

Zavod IPF pospešeno nadaljuje s širjenjem zaščite sorodnih pravic upravičencev, ki so pooblastili naš zavod za zastopanje, v mednarodnem okolju. Po seriji lani podpisanih pogodb o sodelovanju smo letos nove bilateralne pogodbe sklenili s kanadsko organizacijo ARTISTI, litvansko AGATA in japonsko CPRA/Geidankyo. Tovrstne pogodbe slovenskim glasbenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov omogočajo, da prejmejo nadomestila za javno uporabo svoje glasbe v tujih državah in tudi da tuji izvajalci prejmejo ustrezna nadomestila, če se njihova dela uporabljajo v Sloveniji. Tisti upravičenci, katerih dela so se uporabljala v državah, s katerimi imamo sporazume, bodo že letos na svojih finančnih obvestilih prejeli informacijo, koliko so za njihove izvedbe zbrali nadomestil v partnerskih kolektivnih organizacijah. Do sedaj imamo sklenjenih že 26 tovrstnih sporazumov, ki jim bomo kmalu dodali nove. Več o mednarodnih sodelovanjih najdete tukaj.