Posredujte pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Datum: 11. 04. 2013

Posredujte pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Po nekaj mesečnem premoru se nadaljuje spreminjanje Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Že v prejšnji obravnavi sprememb smo se v IPF-u aktivno vključili v postopek, pri čemer smo upoštevali tudi predloge, ki ste nam jih posredovali člani. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo od včeraj poziva vse zainteresirane, da pripombe k predlogu posredujejo najkasneje do prihodnjega petka, 19. aprila 2013, na e-poštni naslov gp.mg@gov.si z zadevo: Pripombe na spremembo ZASP. Pomembno je prav vsako mnenje, zato vas pozivamo, da spremembe preučite in posredujete predloge. 

Nujne spremembe naj bodo premišljene
Spremembe ZASP, ki so že bile napovedane, lahko v nekaterih segmentih usodno posežejo v dolgoročno stabilnost varstva sorodnih pravic, ki jih za vas izvaja IPF. Zavedamo se, da so spremembe nujne, saj so se v preteklosti pokazala področja, kjer je zakonodaja zaostala in danes ni več učinkovita. Prav tako je jasno, da je treba pri spremembah upoštevati specifike trga, kot je njegova velikost, in učinkovite primere praks iz tujine. Slovenija potrebuje pri zaščiti intelektualne lastnine določene spremembe, na katere opozarjamo že dalj časa in predvsem konstruktiven dialog.

Podrobnosti o spremembah najdete na povezavi:
http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/9074/ede26d9057a3a812ab8509ac2e452028/