Zaščita vaših pravic v tujini

Datum: 17. 04. 2013

IPF je polnopravni član združenja IPDA - International Performers Database Association, ki združuje sestrske kolektivne organizacije z vsega sveta in olajšuje uveljavljanje pravic izvajalcev tudi v tujini. IPDA se je na generalni skupščini maja 2012 na Bledu, ki jo je gostil IPF, združila s krovno organizacijo za kolektivne organizacije, ki uveljavljajo izvajalske pravice, SCAPR. Tako našim članom, ki so nas pooblastili, omogočamo maksimalno zaščito njihovih pravic v tujini.

Članstvo v združenju IPDA je še eno v vrsti mednarodnih aktivnosti, ki IPF integrirajo v reprezentativno okolje najuglednejših svetovnih kolektivnih organizacij. Na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov med posameznimi kolektivnimi organizacijami je prav podatkovna zbirka IPD, ki jo upravlja IPDA, jedro mednarodnega uveljavljanja sorodnih pravic. Baza je močna podpora sodelovanju med kolektivnimi organizacijami in omogoča tekoče mednarodno urejanje sorodnih pravic in izmenjavo zbranih nadomestil.

V družini več kot pol milijona izvajalcev
Zbirka IPD vsebuje podatke o več kot pol milijona izvajalcev iz 39 držav sveta in tako predstavlja temelj čezmejnemu uveljavljanju sorodnih pravic, saj omogoča učinkovitejšo čezmejno izmenjavo zbranih nadomestil ter izmenjavo podatkov, potrebnih za identifikacijo izvajalcev in izvedb. Podatkovna zbirka IPD je tako namenjena ugotavljanju, katera kolektivna organizacija zastopa izvajalca, ki je sodeloval pri uporabljeni izvedbi. Predvajanje del slovenskih izvajalcev v tujini bomo ugotavljali z analizo sporedov predvajanih del, ki jih bomo iz drugih držav opravljali na podlagi bilateralnih sporazumov. Od maja 2012 ima IPF svojega predstavnika tudi v tehnični delovni skupini (TWG), ki deluje znotraj krovne organizacije SCAPR. Skupina ažurno rešuje izzive, ki se redno ustvarjajo ob mednarodni izmenjavi podatkov o upravičencih in posnetih izvedbah. Definira in usklajuje standarde in protokole, ki veljajo za izmenjave podatkov.

Skoraj 2300  članov ščitimo tudi v tujini
Bazo IPD redno osvežujemo in so sedaj v njej podatki skoraj 2300 upravičencev, ki so IPF pooblastili za zastopanje. S tem je vsak domači izvajalec postal del svetovne baze izvajalcev, pridobil pa je tudi unikatno IPN številko, pod katero je voden v omenjeni bazi in ki omogoča takojšnjo prepoznavo v svetovnem repertoarju. To je še posebej pomembno za tiste domače izvajalce, katerih izvedbe se uporabljajo tudi v tujini. Zato ponovno pozivamo vse, ki še niso naši člani, da to čim prej postanejo in si tako zagotovijo varstvo svojih pravic. IPN številka je posameznemu izvajalcu med matičnimi podatki vidna tudi na Administrativnih spletnih straneh ADMISS, ki so reprezentativen primer sledenja uporabi del posameznih glasbenih izvajalcev, saj lahko ti vsak trenutek preverijo pogostost predvajanja svojih del v preteklem letu in temu pripadajoča nadomestila.

Ob tem izpostavljamo precejšen izziv ob usklajevanju podatkov s sestrskimi kolektivnimi organizacijami v tujini, saj so nekateri upravičenci tako nas kot neko drugo organizacijo pooblastili za WW (worldwide) zastopanje. V skladu s dvostranskimi sporazumi se vedno prednostno upošteva lokalno članstvo, posebna pozornost pa je potrebna, ko obe organizaciji želita istega upravičenca zastopati na tretjem teritoriju. Takrat se zadeva rešuje v sodelovanju med obema organizacijama in upravičencem, ki se v končni fazi izjasni glede obsega pooblastila za vsako organizacijo posebej.