Obračun dela nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2012 po ključu za leto 2009 za proizvajalce fonogramov

Datum: 19. 04. 2013

Na podlagi sklepa številka 4 a) s 17. izredne seje Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, ki je potekala 6. decembra 2012, smo za proizvajalce fonogramov opravili delni Obračun za leto 2012 po ključu za leto 2009. Redni obračun za leto 2012 bo sicer v skladu z načrtom dela opravljen junija letos.

Podlaga za obračun so analizirani sporedi predvajanih del za leto 2009. Seznam uporabljenih sporedov po reparticijskih razredih si lahko pregledate v spletni aplikaciji ADMISS. Tam so na voljo tudi predvajanja po posameznih letih, mesecih ter radijskih in TV programih. Izpis obračunskih podatkov bo po 19. aprilu 2013 prav tako na voljo v ADMISS-u.

Obračun smo izvedli  v dveh reparticijskih razredih. Na podlagi zgoraj navedenega sklepa je delilna masa znašala 100.000 € in se je razdelila po enakem razmerju kot pri rednem obračunu za leto 2009. V Razred 100 Sklad RTV SLO je tako pripadlo 29,1 % (29.100 €), vRazred 200 Sklad DRUGIH RADIODIFUZNIH ORG pa 70,9 % (70.900 €).

 

Tabela 2012-2009

 

Določena meja za skupno obračunano nadomestilo in izplačilo je minimalna vsota (20 € bruto). Če ste nam že posredovali vse potrebne podatke za nakazilo, vam bomo denar nakazali predvidoma 9. maja 2013. V nasprotnem primeru bomo denar deponirali in vam ga izplačali takoj, ko bodo vaša nadomestila presegla minimalno vsoto.

Prosimo vas, da morebitne spremembe podatkov za nakazila sporočite najkasneje do 6. maja 2013, saj po tem datumu spremembe ne bodo več mogoče!

Obveščamo vas tudi, da imate kot upravičenci v skladu s pravilnikom o delitvi nadomestil pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930, lahko pa jih posredujete tudi na elektronski naslov: viljem.hribar@zavod-ipf.si.