Poskus oškodovanja glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ni uspel!

Datum: 16. 12. 2014

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je nekdanji predsednik Sazasovega Odbora za zaščito avtorskih pravic, ki je skladateljem prinesel sporne delilne ponderje, skušal uveljaviti svojo trditev, da izvedbe iz zlatega obdobja delovanja najvidnejših domačih in tujih izvajalcev, kot so na primer Tomaž Domicelj, Pepel in kri, Gu-Gu, Hazard, Prizma, Ansambel bratov Avsenik, Andrej Šifrer, Lojze Slak, Agropop, New Swing Quartet, The Beatles, Pink Floyd, ABBA …  v Sloveniji niso več varovane.

Greblo je po svojih pooblaščencih v postopku zatrjeval, da IPF napačno opravlja delitev zbranih nadomestil, saj jih deli tudi vsem izvedbam in fonogramom, ki so nastale pred 28. 4. 1990. Ko smo ga v odgovoru na tožbo opozorili na določila Rimske konvencije, je svojo trditev glede trajanja pravic za proizvajalce fonogramov nekoliko omilil in fonogramcem v zahtevku ni več oporekal varstva njihovih pravic, ni pa želel sprejeti dejstva, da je Slovenija podpisala in ratificirala Pogodbo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (WPPT), s katero se je obdobje varstva posnetih glasbenih izvedb (fonogramov) podaljšalo na 50 let, pred dvema letoma pa je bilo varstvo pravic podaljšano še za nadaljnjih 20 let.

Istočasno je v svoji tožbi zahteval, da IPF ameriške izvajalce izloči iz delitve in to ne glede na to, da ti seveda uživajo enako zaščito, saj so tudi ZDA podpisale in ratificirale WPPT.

V postopku je odprl tudi vprašanje opredelitve remasteringa, pri čemer se je osredotočil zgolj in samo na digitalni remastering, pri katerem iz analognega posnetka nastane digitalni, na kar se je glede na njegovo trditveno podlago v postopku osredotočal tudi IPF, vede ali nevede pa je povsem zanemaril »ponovne mixe« starih izvedb, iz katerih nastanejo novi fonogrami.

Postopek je končan na prvi stopnji, Greblo se lahko zoper sodbo še pritoži.

Celotno sodbo opr. št. II P 1695/2011si lahko preberete tukaj.