Posvet: delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorsko in sorodnimi pravicami

Datum: 11. 03. 2015

V torek, 17. marca 2015 ob 10. uri bo v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani, posvet z naslovom »Delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorskimi pravicami«.

Posvet sklicuje Mitja Brvar, predsednik Državnega sveta, ki bo imel tudi pozdravni nagovor. Pozdravni nagovor bo imela tudi mag. Julija Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo.

V nadaljevanju bodo s prispevki sodelovali priznani strokovnjaki in strokovnjakinje s tega področja, predvsem pa tudi predstavniki kolektivnih organizacij in posameznih združenj. Glede na to, da se velik del osnutka predloga Zakona o avtorski in sorodnih pravicah nanaša prav na delovanje in upravljanje kolektivnih organizacij, predvsem pa nadzor nad njihovim delovanjem, bo posvet predstavil različne poglede in pričakovanja in torej prispeval k oblikovanju zakonskega predloga. Kakšna je vloga države pri nadzoru kolektivnih organizacij, predvsem pa, kje ji bomo postavili meje?

Vabljeni na posvet, kjer boste lahko povedali svoje mnenje in prisluhnili mnenjem drugih. Svojo udeležbo na posvetu potrdite do ponedeljka, 16.3.2015, na telefon 01 478 9799 (Tjaša Kren) ali po e-pošti tjasa.krenn@ds-rs.si in pri tem navedete svoje ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja registracije v recepciji parlamenta).