Terminski načrt dela reparticije za leto 2015

Datum: 12. 03. 2015

Svet zavoda IPF je potrdil terminski načrt dela oddelka reparticije za leto 2015. Za upravičence sta posebej pomembna dva datuma, in sicer:

  • rok za prijavo posnetih izvedb - 31. marec 2015 in
  • datum izplačila nadomestil, ki je predviden v prvi polovici julija 2015.

Obvestila o izplačilih bodo poslana predvidoma do konca junija 2015.

Ob tem velja opozoriti, da je pomembno, da prijavite nove skladbe in dopolnite obstoječe podatke, zato vas vabimo, da pregledate svoje delo v preteklem letu. S pomočjo Admissa čim prej preverite svoje prijave oziroma prijavite nove skladbe. Za to lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na naši spletni strani. Ažurni in natančni podatki so namreč ključni za celovito in pravilno obračunavanje nadomestil ter učinkovito obveščanje.

Preverite tudi osebne podatke

Ste se preselili ali zamenjali banko? Prosimo vas, da nam sporočite morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za izplačila (številke osebnih računov, spremembe rezidentstva …). Spremembe pošljite na upravicenci@ipf.si ali na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.