Prijava prireditve, koncerta …

Datum: 22. 07. 2015

V preteklem obdobju smo (in to seveda še vedno počnemo), posvetili zelo veliko pozornosti osveščenosti organizatorjev različnih prireditev, da bi le-ti (samo)prijavili prireditev. Veseli nas, da so naša prizadevanja naletela na odmev – opažamo namreč precejšen porast (samo)prijav prireditev s strani organizatorjev.

Ker je naš cilj, da bi organizatorji množično prijavljali prireditve tudi v bodoče in si na ta način zagotovili obračun nadomestila po najnižjih tarifah, vas vse pozivamo k sodelovanju pri njihovem obveščanju. S skupnim prizadevanjem in osveščanjem bomo vzajemno večali zavest organizatorjev do pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, hkrati pa tudi zmanjševali stroške, ki nastajajo zaradi nujnih kontrol prireditev in izterjav plačil.

Če imate torej možnost v stiku z uporabnikom v času pred izvedbo prireditve (v času dogovarjanja za nastop) omeniti tudi prijavo na IPF, boste s tem naredili nekaj pozitivnega tako za uporabnika, ker bo lahko izkoristil popust, kot tudi za izvajalce glasbe, ker boste s tem pripomogli k urejenemu stanju zaščite varovanih del.

Organizatorji si v primeru samoprijave uporabe posnete glasbe zagotovijo bistveno nižji obračun nadomestila kot v primeru, če prijave ne posredujejo pravočasno oz. jih obišče terenski zastopnik.

Primer dogodkov, iz katerih je razvidna razlika v obračunu nadomestila:

Način predvajanja posnete glasbe

Organizator sam predhodno pošlje prijavo na IPF

Terenski zastopnik na podlagi kontrole poda prijavo

Veselica – intervalno predvajanje posnete glasbe (med nastopi v živo, na dogodku prisotnih cca. 50 obiskovalcev)

30 EUR + DDV

cca. 160 EUR + DDV

(90 EUR + 45 EUR stroški obdelave podatkov + kilometrina + vstopnica)

Koncert – intervalno predvajanje posnete glasbe (med nastopi v živo), na dogodku prisotnih cca. 700 obiskovalcev

70 EUR + DDV

cca. 280 EUR + DDV

(210 EUR + 45 EUR stroški obdelave podatkov + kilometrina + vstopnica)

Večji koncert – intervalno predvajanje posnete glasbe (med nastopi v živo), na dogodku prisotnih cca. 3.000 obiskovalcev

180 EUR + DDV

cca. 610 EUR + DDV

(540 EUR + 45 EUR stroški obdelave podatkov + kilometrina + vstopnica)

Hvaležni vam bomo, če organizatorje obvestite, da je prireditev potrebno prijaviti do 10 dni pred pričetkom z obrazcem Prijava prireditve (obrazec je na voljo na spletni strani, posredujemo pa ga tudi po telefonskem dogovoru), v roku 15 dni po prireditvi pa je potrebno posredovati v celoti izpolnjen obrazec Spored in osnova za odmero nadomestila.

Na IPF smo pripravili posebno zloženko, ki smo jo posredovali mnogim organizatorjem prireditev, seveda pa je nismo mogli posredovati vsem, saj seznam organizatorjev ne obstaja in se organiziranja prireditev lotijo mnogi, ki tudi ne poznajo vseh pravil. Zloženko lahko tudi vi dobite na IPF in jo posredujete tistim, ki je nimajo, objavljena je tudi na naši spletni strani https://www.ipf.si/o-ipf/dokumenti-obrazci-knjiznica/#publikacijeipf.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo veliko lepih in uspešnih nastopov in prireditev!