Vabilo k sodelovanju v javni razpravi o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Datum: 19. 08. 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. avgusta 2015 na svojem spletišču objavilo obvestilo o začetku javne razprave o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Javna razprava bo trajala do 30. septembra 2015. Osnutek si lahko ogledate na spletni povezavi.

Vabimo vas, da osnutek zakona preberete. Mnenja in predloge lahko pisno posredujete na elektronski naslov ministrstva gp.mgrt@gov.si, lahko pa jih posredujte tudi na naš naslov info@ipf.si.

Sedaj je priložnost za sooblikovanje dobrih zakonodajnih rešitev, zato vas pozivamo, da se aktivno vključite v javno razpravo. Vanjo se bo intenzivno vključil tudi IPF, zato so nam vaša mnenja in predlogi še posebej dragoceni.