Menjava v vodstvu IPF

Datum: 03. 09. 2015

Spoštovani,

obveščam vas, da se je z 31. avgustom moje vodenje IPF izteklo, ostajam pa še naprej aktiven na področju kolektivnega upravljanja, tako da se bomo tudi v prihodnje še gotovo srečevali.

Stara modrost pravi, da ne greš naprej, če ne puščaš stvari za seboj. In ker moram in želim naprej, je treba kaj tudi opustiti in pustiti za seboj. Odločitev ni bila lahka, zadnjih 10 let sem tako rekoč spal in dihal z IPF. Danes se lahko s ponosom ozrem na vse, kar smo v preteklih letih naredili. V vsebinsko bogatem in organizacijsko izjemno zahtevnem desetletju je IPF zrasel v odgovoren in visoko usposobljen kolektiv ter mednarodno spoštovano in cenjeno organizacijo. Ponosen sem na vse doseženo in vesel, da sem imel to izjemno in enkratno priložnost sodelovati pri vzpostavljanju sistema s takimi ljudmi – in v mislih imam tako člane organov, kot strokovno ekipo IPF, ki je točno to, kar sem zapisal: ekipa, ki je bila in ostaja dorasla vsem nalogam, ki jih ne samo izpolnjuje, ampak jih, glede na potrebe in sodobna, tudi tehnološka znanja, tudi sama zastavlja. Vse s ciljem in poslanstvom, ki jih določajo člani in ob spoštovanju pravil področja. IPF je ekipa, ki je vsako jutro skupaj popila kavo in se pogovorila o lepih in včasih tudi manj lepih dogodkih, potem pa z vso energijo ugriznila v vsakodnevne naloge in nove izzive.

Veliko je posameznic in posameznikov, ki se jim moram in se jim seveda tudi želim iskreno zahvaliti za sodelovanje v preteklih letih. Naše sodelovanje je bilo spoštljivo in bogato, zato tudi rezultati niso izostali. Moja zahvala gre seveda tudi članicam in članom ter imetnikom pravic, ki jim želim veliko uspehov pri nadaljnjem ustvarjanju in tudi njihovem sodelovanju in vključevanju v IPF.

Delo pa seveda teče naprej, in prav je tako. Velik del zadnjega desetletja je bil moj dober sodelavec tudi Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka reparticije. Z mojim odhodom prevzema vodenje organizacije in zelo dobro vem, da bo zadane naloge izvajal srčno, odgovorno in strokovno. Vaše sodelovanje z njim pa bo delo IPF dodatno obogatilo.

Iskrena zahvala za sodelovanje  in prijazno povabilo k nadaljnjemu skupnemu delu.

Gregor Štibernik

 

Spoštovani,

s 1. septembrom 2015 sem iz rok Gregorja Štibernika prevzel vodenje IPF. Zahvaljujem se mu za njegova izjemna prizadevanja, ki so IPF postavila na trdne temelje učinkovitega uveljavljanja pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

Izzivov pred nami pa je še veliko: želimo si sooblikovati zakonodajo, ki bo kolektivnim organizacijam omogočala še učinkovitejšo uveljavljanje njihovih pravic, tudi z implementacijo evropskih direktiv in drugih mednarodnih sporazumov, ki še niso v celoti preneseni v naš pravni red in bodo naše ustvarjalce glasbe postavili v mednarodno primerljivo okolje. Po sprejetju zakonodaje pa nas čaka še implementacija v akte IPF. Ob tej priložnosti že ugotavljamo, da nam to ne bo predstavljalo posebnega izziva, saj IPF že danes izvršuje praktično vse določbe, vezane na poslovanje kolektivne organizacije in na pravice imetnikov pravic, ki jih določajo evropske direktive.

Želimo si okrepiti sodelovanje z drugimi kolektivnimi organizacijami in z državnimi organi pri vseh odprtih vprašanjih kolektivnega uveljavljanja, še zlasti pa pri zbiranju nadomestil za privatno reproduciranje, saj nam to že od leta 2010 polzi skozi prste. Pomembno področje sodelovanja pa mora biti tudi krepitev zavedanja o vrednosti avtorske in sorodnih pravic tako med upravičenci kot uporabniki glasbe.

Vrata IPF ostajajo odprta. Dobrodošli.

V upanju na dobro sodelovanje tudi v prihodnje vas lepo pozdravljam.


Viljem Marjan Hribar